Dokumenty i formularze do pobrania

1. Podanie o przyjęcie do gimnazjum nr 2 w ZSS w Boguszowie-Gorcach
2. Wniosek rodzica LUB opiekuna o przyjęcie dziecka do Szkoły   podstawowej nr 5
3. PODANIE O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ
4.  PODANIE O SPORZĄDZENIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY
5. PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
6. Wniosek rodzica o nauczanie indywidualne
7. PODANIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
8. WNIOSEK RODZICA O ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
9. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2017-2018

 

1. Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach + Aneks.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
3. Regulamin Rady Rodziców.
4. Przydział wychowawstw i sal lekcyjnych.
5. Zajęcia  wynikające z art.42 Karty Nauczyciela.
6. Procedura w-f.
7. Procedura przyjmowania do szkoły oddziału przedszkolnego 2013-14.
8. Procedura wydawania duplikatów dokumentów.
9. Procedura organizacji nauczania indywidualnego.
10. Procedura składania skarg i wniosków.
11. Procedura zwolnienia z drugiego języka obcego.