Z życia szkoły:  

Narodowego Święta Niepodległości

Zamieszczono 20 listopada  2016 r. Monika Buzarewicz, Renata Bizoń

 

    Czy warto mówić o zdarzeniach, które miały miejsce prawie 100 lat temu? Odpowiedź na to pytanie otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie- Gorcach  uczestnicząc w uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

    10 listopada 2016 roku uczniowie klas Va i Vb z wychowawczyniami Renatą Bizoń i Moniką Buzarewicz przygotowali program artystyczny upamiętniający dzień 11 listopada 1918 roku, w którym Polska po 123 latach odzyskała niepodległość. Piątoklasiści przypomnieli także wydarzenia poprzedzające ten dzień: czasy zaborów i powstań narodowych. Udowodnili, że Polska i  symbole narodowe: hymn, godło oraz  flaga są ważne w  życiu uczniów.

Monika Buzarewicz

-------------------------------------------------------------------------

WINCENTY CIACIEK

 – BOHATER LEGIONÓW GENERAŁA HALLERA

Zamieszczono 20 listopada  2016 r. Natalia Południak

 

„… Kultywowanie pamięci o dziejach własnego państwa i narodu jest obowiązkiem kolejnych pokoleń. Bez wiedzy o przeszłości Polacy nie mają przyszłości.”    Piotr Zychowicz

 

Podczas apelu z okazji Dnia Niepodległości uczniowie klasy 1a gimnazjum – Maja Łagan i Dariusz Kujtkowski przedstawili sylwetkę legionisty pana Wincentego Ciaciek pochowanego na cmentarzu w Gorcach.

 

      Ciaciek Wincenty urodził się w 1902 roku w Bratucicach-Bogucicach – w Galicji - wówczas pod zaborem Austrii kiedy Polski nie było na mapach Europy i Świata. Wtedy też – w l913 roku wśród polskich stronnictw politycznych, trwały gorączkowe debaty, spory i dyskusje dotyczące sposobów rozwiązania kwestii polskiej. Generał Józef  Haller, któremu powierzono w l914 roku utworzenie Legionu Wschodniego opowiadał się za „przygotowaniem dla Polski dobrze wyćwiczonej kadry przyszłej armii narodowej”.

   Jako niespełna 16 latek, Wincenty Ciaciek wstąpił do Legionów by wziąć udział w walce o wyzwolenie Ojczyzny spod trzech zaborców.

    Trwała I-sza wojna światowa. Józef  Haller jako dowódca II-gej Brygady liczącej 9 tysięcy ludzi otrzymał zadanie przekroczenia Karpat i oczyszczenia z wojsk rosyjskich doliny rzeki Bystrzycy. Po zwycięskich walkach na Bukowinie, II-gą Brygadę nazwano Brygadą Karpacką lub Żelazną a jeden z legionistów wyrył bagnetem na zbudowanym krzyżu następujący czterowiersz:

  Młodzieży Polska, patrz na ten krzyż

  Legiony Polskie dźwignęły go wzwyż

  Przechodząc góry, doliny i zwały

  Dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały

    Jesienią 1917 roku Brygadę przekształcono w Polski Korpus Posiłkowy i skierowano na front Besarabski na Bukowinie gdzie biła się niezwykle dzielnie. Marsz Brygady wzdłuż Dniestru przez Chocim i Kamieniec Podolski, generał Haller określił jako „wyprawę szlakiem walk Wołodyjowskiego”. Podsumowując ten okres w swoim życiu, generał Haller stwierdził, że „jako jedyny z dowódców walczył najpierw w II Brygadzie Legionów z Rosją
w Karpatach, Besarabii i na Wołyniu, później na czele II Brygady i Korpusu Posiłkowego przeciwstawił się polityce austro-węgierskiej i niemieckiej, a po pokoju brzeskim stoczył dwie bitwy z Niemcami: w lutym pod Rarańczą a w maju pod Kaniowem dowodząc II Korpusem Polskim”. W 1918 roku decyzją Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu dokąd generał Haller przedostał się wraz ze swoim wojskiem, został mianowany naczelnym wodzem wszystkich wojsk polskich we Francji. W liście do Komitetu Narodowego napisał:

„Jak dotąd nie będę miał nigdy celów innych na oku, jak tylko dobro Ojczyzny. Chcę pracować tylko i jedynie dla dobra Polski całej, której wolność, zjednoczenie, własne wybrzeże morskie i niepodległość całkowitą muszą wywalczyć i zapewnić wojska polskie”.

     Po krótkiej ale intensywnej kampanii bojowej we Francji „Błękitna Armia” jak ją określano powróciła do kraju w kwietniu l919 roku ciesząc się zasłużoną chwałą. Po walkach o Lwów jakie „błękitni rycerze” toczyli w maju 1919 r .w walkach o granice II-ej Rzeczypospolitej Józef Haller został mianowany dowódcą frontu południowo-zachodniego
z zadaniem zabezpieczenia Śląska przed atakiem Niemiec i wspierania powstańców śląskich. W odezwie do Ślązaków Haller napisał, że „dwadzieścia pięć milionów braci niecierpliwie wyczekuje godziny swego z nami złączenia”. Po kampanii wojennej, Wincenty Ciaciek powróciwszy      w swe            rodzinne strony w Bratucicach-Bogucicach znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Odziedziczony skrawek ojcowizny (na ubogiej glebie) nie pozwalał na utrzymaniu przy życiu licznego rodzeństwa. Sytuację pogarszało wysokie bezrobocie jakie panowało w Polsce a szczególnie na Podkarpaciu. Chcąc ulżyć rodzeństwu, Wincenty Ciaciek zdecydował się na wyjazd – jak wtedy mówiono- „za chlebem”.

    W 1926 r. przyjechał do Francji gdzie podjął pracę  w kopalniach rudy w Bouligny.  Praca młotem pneumatycznym była niezwykle ciężka i niebezpieczna (przez lata posiekane dłonie pokrywały krwawiące rany). Gdy wybuchła II wojna światowa Wincenty Ciaciek wstąpił do odradzającego się wojska polskiego generała Sikorskiego by wziąć udział w walkach z okupantem niemieckim o wyzwolenie Francji i Polski. Polskie oddziały powstawały ze strumienia żołnierzy i oficerów, którzy docierali do Francji przez Rumunię, Węgry, Litwę. Do armii zgłaszali się też polscy emigranci mieszkający we Francji. W zgrupowaniu w Coetquidam liczącym 84 tysięcy ludzi sformowano między innymi 4 dywizje piechoty i 2 brygady. Oddziały polskie walczyły na południowym odcinku frontu Francji. Brygada Kawalerii Pancerno-Motorowej pod dowództwem generała Maczka walczyła w rejonie Champaubert  i Montbard zaś Brygada Podhalańska w maju 1940 r. została włączona do sojuszniczych sił skierowanych do Norwegii gdzie wzięła udział w walkach pod Narwikiem.W sumie w obronie Francji wystąpiło ok. 50 tys. polskich żołnierzy. Polscy piloci myśliwców zestrzelili 50 samolotów. Klęska Francji oznaczała klęskę polskich oddziałów u boku armii francuskiej. Około 20 tys. ludzi udało się ewakuować do Anglii. Powróciwszy do Lotaryngii (do Bouligny) Wincenty Ciaciek włączył się aktywnie w czasie okupacji niemieckiej – jako łącznik do Francuskiego Ruchu Oporu. Mimo trudnej sytuacji materialnej włączył się równocześnie do pomocy jeńcom wojennym internowanym w kopalni, dostarczając im żywność i podstawowe produkty.Po wyzwoleniu Francji, pracując w odbudowanej kopalni (którą wysadzono przed inwazją niemiecką) Wincenty Ciaciek udzielał się intensywnie w działalność polonijną. W maju 1947 roku  zostaje wybrany delegatem na III-ci Walny Zjazd Emigracji Polskiej we Francji, który odbył się w Paryżu. Został także wyróżniony dyplomem za swą aktywną działalność w  Organizacji Pomocy Ojczyźnie przez Główną Komisję Obywatelską Polaków we Francji.

    Po ponad 20 latach tułaczki Wincenty Ciaciek wraca w 1947 roku do Kraju, na Ziemie Odzyskane do zagłębia węglowego na Dolnym Śląsku –  do Gorc. Podejmuje pracę  jako górnik przodowy w kopalni „Victoria” szyb „ Witold”. Jako jeden z pierwszych osadników na Ziemiach Zachodnich włącza się aktywnie w rozwiązywaniu trudnych spraw społecznych
i gospodarczych miasta Gorce pracując m.in. jako Radny Miejskiej Rady Narodowej. Uczulony na krzywdy ludzi, których sam doznał w życiu, walczy – mimo ciężkiej choroby - pylica płuc - w rozwiązywaniu ich problemów. Swą pracą zdobywa sobie uznanie, szacunek
i autorytet wśród braci górników.

   W 1994 roku  żegnany jest – jako najstarszy górnik w Boguszowie-Gorcach przez orkiestrę górniczą kopalni wałbrzyskich w asyście honorowej braci górników.Za swą nienaganną pracę zawodową, działalność społeczną i walkę o niepodległość Polski i wyzwolenie Francji zostaje uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

     Wincenty Ciaciek był człowiekiem o wielkiej kulturze, światłym umyśle, skromnym, pracowitym, uczynnym dla innych. Człowiekiem, który poświęcił życie dla Ojczyzny, którą tak umiłował. Możemy być dumni, że spoczywa u nas.

Delegacja uczniów – Patrycja Bąbel i Dariusz Kujtkowski wraz z panią Natalią Południak złożyli kwiaty i zapalili znicze na nagrobku pana Wincentego Ciaciek.

Składamy serdeczne podziękowania panu Stefanowi Ciacek za przekazanie zdjęć, dokumentów i życiorysu ojca oraz pani Elżbiecie Grzelczak za pomoc w nawiązaniu kontaktu z panem Stefanem Ciacek.

Natalia Południak

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

Pola Nadziei w naszej szkole

Zamieszczono 20 listopada  2016 r. Natalia Południak

 

        21 października 2016 r. po raz drugiprzeprowadziliśmy w naszej szkole akcję pt. „Pola Nadziei”. Celem akcji jest szerzenie idei hospicyjnej, uświadomienie i uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy osób chorych i cierpiących..Program „Pola Nadziei” zapoczątkowany został przez Fundację Marie Curie CancerCare z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Żonkile są symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową.Pani dyrektor - Katarzyna Kawka i pani Natalia Południak wraz z uczennicami gimnazjum zasadziły przed szkołą cebulki żonkili. Do akcji włączyły się uczennice klasy I a: Martyna Lewkowicz, Maja Łagan, Oliwia Tyczkowska, Wiktoria Kaczmarczyk, Aleksandra Wiśniewska, Ewelina Kwiatkowska i Paulina Karasiewicz.Czekamy na wiosnę i na pierwsze żonkile.

Natalia Południak

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

Światełko pamięci

na byłym cmentarzu ewangelickim

Zamieszczono 20 listopada  2016 r. Natalia Południak

 

„Żyjemy tak długo, jak długo mówią o nas kamienie.”

      W 2012 roku w Boguszowie odsłonięto pamiątkową tablicę na byłym cmentarzu ewangelickim. Od tego czasu opiekę nad pomnikiem przejęła nasza szkoła. 26 października 2016 roku pani Natalia Południak wraz z  uczennicami klasy 1 a gimnazjum: Patrycją Bąbel, Mają Łagan, Wiktorią Kaczmarczyk i Eweliną Kwiatkowską udała się na cmentarz aby złożyć kwiaty i zapalić znicze.

Natalia Południak

-------------------------------------------------------------------------

Ksiądz doktor Józef Krysowski

– ocalić od zapomnienia

Zamieszczono 20 listopada  2016 r. Natalia Południak

 

W 1953 roku na cmentarzu w Gorcach pochowany został ksiądz doktor Józef Krysowski, który przybył na Ziemie Odzyskane z Kresów Wschodnich. W Sokalu (miasto nad Bugiem na Wołyniu w obwodzie lwowskim) był kapelanem w gimnazjum, założył również bursę dla młodzieży, którą wspierał finansowo. Klasa 1 a gimnazjum wraz z wychowawczynią panią Natalią Południak objęła opieką nagrobek księdza. 28 października 2016 roku delegacja uczniów-Patrycja Bąbel i Dariusz Kujtkowski złożyła kwiaty i zapaliła znicze przed nagrobkiem księdza. 

Natalia Południak

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Kresy bliżej nas

Zamieszczono 14 listopada  2016 r. Adam Mazur

 

          W czwartek 3. 11. 2016 roku w Centrum Kultury „Witold” odbyło się spotkanie z panem Adamem Piotrowskim, mające na celu propagowanie tematyki kresowej. Nasza społeczność w znacznej mierze pochodzi właśnie stamtąd. Pan Adam od kilku lat wraz z młodzieżą wyjeżdża aby porządkować mogiły naszych przodków na wschodzie. Może to już ostatnia chwila aby zapytać naszych dziadków z jakich miejscowości na wschodzie przybyli na Dolny Śląsk.

Adam Mazur

-------------------------------------------------------------------------

Wspominamy tych,  którzy odeszli

Zamieszczono 14 listopada  2016 r. Ewelina Kamińska-Sawicka

 

Pierwsze dni listopada to czas przemyśleń zadumy oraz wspomnień związanych z osobami, które od nas odeszły. W związku z Dniem Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym,  Samorząd Uczniowski zorganizował wyjście na cmentarz w celu uprzątnięcia zaniedbanych i opuszczonych grobów.

        Przez ostatnie tygodnie października w szkole odbywały się zbiórki zniczy w ramach akcji: „Światełko zapomnienia” oraz „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Finałem pierwszej z wymienionych akcji było zgromadzenie kilkudziesięciu „światełek”, które zostały zapalone na grobach przez reprezentantów SU oraz najmłodszych uczniów szkoły. 26 oraz 27 października, chętni uczniowie pod opieką: p. R. Bizoń, p. A. Kuczkowiak, p. K. Jaworskiej, p. E. Kamińskiej – Sawickiej udali się na cmentarz komunalny w Boguszowie - Gorcach aby oczyścić, uporządkować zaniedbane mogiły. Grupy zaopatrzone w rękawice, worki, grabki pracowały bardzo wytrwale - po kilku godzinach spora część grobów została oczyszczona z liści, usunięto z nich chwasty i postawiono symboliczną świeczkę.

        Zarząd Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami, chciałby serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się w zbiórkę zniczy, oraz  porządkowanie grobów  na cmentarzu w Boguszowie – Gorcach.

E. Kamińska - Sawicka

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

Dzień Papieski

Zamieszczono 22 października  2016 r. Adam Mazur

 

     Dnia 17 października, tego roku w naszym kościele parafialnym cała nasza szkolna społeczność uczestniczyła w obchodach XVI Dnia Papieskiego, którego hasło w tym roku brzmi: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. To, że Jan Paweł II był świadkiem miłosierdzia jest wręcz oczywiste: przebaczenie zamachowcowi, nieustanne pochylanie się nad człowiekiem ubogim i chorym to ciągłe bycie dla innych wpisane było w jego posługę, widzieli to wierzący i niewierzący. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną wzbogaconą o życiorys papieża i wysłuchali piosenek śpiewanych przez scholę.  W prezentacji uczestniczyli uczniowie: Patrycja Bąbel,  Marta Świtalska, Martyna Lewkowicz i Darek Kujtkowski.

Adam Mazur

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

ZWYCIĘSTWO NASZYCH PIŁKARZY !!!

Zamieszczono 08 października  2016 r. Karolina Jaworska

 

Reprezentacja naszej szkoły w ramach zmagań międzyszkolnych w piłce nożnej chłopców, zwyciężyła w  turnieju na etapie 1/2 powiatu, który odbył się 29.09.2016 r. w Mieroszowie.

     Do turnieju przystąpiły szkoły z:  Boguszowa, Gorc, Czarnego-Boru, Mieroszowa, Sokołowska oraz Kowalowej. Nasi piłkarze zostali rozlosowani w grupie B wraz z drużynami z Boguszowa oraz Mieroszowa . W półfinale nasza reprezentacja pokonała Kowalową,  zaś w finale wygrała  2:1 z reprezentacją szkoły z Czarnego-Boru.

Zwycięstwo zagwarantowało naszym piłkarzom bezpośredni awans do finału rozgrywek powiatowych.


Skład naszej drużyny:
1. Karol Garwol
2. Szymon Garwol
3. Maciej Chomko

4. Michał Urbanowicz
5. Gracjan Zając
6. Jakub Wojda
7. Kamil Olejniczak
8. Jakub Cywka
9. Oliwier Sazanowicz

Zwycięzcom gratulujemy !!!!!

Karolina Jaworska

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Zamieszczono 08 października  2016 r. Ewelina Kamińska-Sawicka

       Pod koniec września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone zostały kampanią wyborczą, trwającą kilka dni. W tym czasie kandydaci rozwieszali plakaty ze swoimi propozycjami działań na rok szkolny 2016/2017.

     22 września każdy uczeń otrzymał kartę do głosowania z nazwiskami kandydatów. Kolejnego dnia Komisja Wyborcza otworzyła urnę, podliczyła głosy i odczytała wyniki  w każdej klasie. Po raz kolejny przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Jowita Jasiurkowska z kl. III A Gimnazjum, zdobywając aż 78 głosów. Dużym zaskoczeniem było drugie miejsce, które zajął Michał Wójcik z kl. IV A, uzyskując 37 głosów. Nowym skarbnikiem została Alicja Mazurek z kl. III A, a protokolantem Anna Kwiatkowska z kl. II A.

     W tym roku Samorząd Uczniowski planuje poszerzenie swojej działalności – chce wspierać jeszcze więcej akcji charytatywnych, krzewić wśród uczniów patriotyzm i wpajać odpowiednie wartości. Życzymy sukcesów w realizacji zamierzonych celów.

Ewelina Kamińska-Sawicka

-------------------------------------------------------------------------

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki

Zamieszczono 08 października  2016 r. Natalia Południak

W dniu 16 września 2016 roku uczennice klasy I i III gimnazjum wraz z panią Natalią Południak i księdzem Karolem Janikiem wybrali się do Wrocławia, aby wziąć udział w XIX Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Uczestniczyli oni w dwóch wykładach prowadzonych przez germanistę doktora Jana Pacholskiego  z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pierwszy wykład „Kim właściwie był Goethe, czy tylko poetą?” uzupełnił wiedzę uczennic klasy trzeciej, które w poprzednim roku szkolnym realizowały projekt edukacyjny pod tytułem „Miłość niejedno ma imię. Mickiewicz i Goethe – wielcy romantycy”. Drugi wykład „Śląskie Alpy, szwajcarskie Karkonosze, czyli jak oświeceniowi podróżnicy postrzegali najwyższe pasmo Sudetów” przybliżył wszystkim wiedzę na temat Gór Olbrzymich. Wykłady były wzbogacone ciekawymi prezentacjami multimedialnymi.

            Bardzo miłą niespodzianką było spotkanie przed Ossolineum pana profesora Jana Miodka, z którym zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Zwiedziliśmy również Ostrów Tumski i szukaliśmy wrocławskich krasnali. 

Natalia Południak

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

30-02 października Europejskie Dni Ptaków 2016

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nad Bukówkę

1-2 października

    Europejskie Dni Ptaków to coroczna impreza organizowana w pierwszy weekend października, podczas której krajowi partnerzy światowej federacji BirdLife International (w Polsce – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - OTOP) pragną zwrócić uwagę ludzi na jeden z największych spektakli w świecie przyrody – jesienną wędrówkę ptaków.

W obchody EDP można włączyć się na wiele sposobów:

·         przez organizację spaceru ornitologicznego i zaproszenie na niego wszystkich chętnych

·         poprzez indywidualne obserwacje lub spacer połączony z liczeniem ptaków w gronie rodziny / znajomych / przyjaciół

·         poprzez uczestnictwo w wycieczce prowadzonej przez wolontariusza OTOP

    Obserwacje można prowadzić wszędzie: zarówno w przydomowym ogródku, w miejskim parku, jak i nad lokalnym zbiornikiem wodnym czy podczas wyprawy do parku narodowego.

Podczas obserwacji terenowych informacje o spotkanych ptakach można zanotować              w notesie, a po zakończeniu akcji pełne wyniki wpisać do ELEKTRONICZNEJ KARTY OBSERWACJI - będzie ona także dostępna on-line na  stronie OTOP  od 29 września.http://otop.org.pl/

Kopciuszek – ptak Europejskich Dni Ptaków 2016

                                                                                                 fot. C.Korkosz

Konkurs EDP 2016

    Wśród osób, które przekażą w terminie Szybki Raport (do 2 października, do godz. 15) lub Elektroniczną Kartę Obserwacji  (do 9 października 2016 r.) z indywidualnego liczenia lub znajdą się na listach uczestników przesłanych do OTOP przez Przewodników, rozlosujemy nagrody!

Do wygrania książki wydane przez Wydawnictwo Czarne w serii Menażeria, nad którymi OTOP objął patronat:

5 egz. książki "Dwanaście srok za ogon" Stanisława Łubieńskiego

5 egz. książki "Chrapiący ptak" Bernda Heinricha

5 egz. książki "J jak Jastrząb" Helen Macdonald

wśród uczestników rozlosujemy także 10 przypinek z wizerunkami ptaków.

Aby dane mogły zostać uwzględnione w ogólnym podsumowaniu EDP należy je przesłać     do 9 października.

-------------------------------------------------------------------------

Zajęcia terenowe

na obozie ornitologicznym

nad Bukówką

Zamieszczono 28 września  2016 r. Anna Kogut

   Dzięki uprzejmości pani Małgorzaty Pietkiewicz z Wrocławskiej Grupy Obrączkarskiej ODRAi pana  Piotra Wasiaka z Sudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego, uczniowie klasy III a gimnazjum, wraz z wychowawcą  panią Anny Kogut  wzięli udział w zajęciach terenowych na obozie obrączkarskim. To już piąty sezon obozu nad zbiornikiem Bukówka. Miejsce wybrane przez ornitologów, okazało niezwykle trafione i cenne w badaniach awifauny i dróg migracji Sudetów. W tym roku zaobrączkowano już ponad 2,5 tysiąca ptaków, należących do 68 gatunków. Miejsce jest również „magiczne”, surowy górski klimat, zimne noce, poranne mgły, obóz „ochrzczono” tajemniczą postacią z Doliny Muminków- Buką.

Nasi uczniowie bardzo lubią odwiedzać obóz, nie tylko z tego powodu, że mogą obserwować, jak wygląda praca obozu „od kuchni”, brać udział w  obchodach, zobaczyć, jak wyglądają sieci ornitologiczne, jak dużej wprawy wymaga umiejętność wyplątania odłowionych ptaków, przyglądać się pomiarom i zakładaniu obrączek, ale najważniejszy jest ten bezpośredni kontakt. Mogą potrzymać żywego ptaka, który odlatuje z ich rąk, pochodzić pomiędzy dzikimi zaroślami, oglądać tamy bobrów, tropy ptaków na błocie, czy w końcu sami skoczyć do błota.

Tak zwany „mokry obchód”, który wymagał założenia specjalnego ubrania ochronnego, cieszył się największą popularnością wśród młodzieży, każdy chciał spróbować, czy da radę. 

A w przerwie odpoczynek przy ognisku, pieczenie kiełbasek, wspólne rozmowy, czy sesja fotograficzna w woderach.

Nasi uczniowie pomogli również w organizacji codziennego funkcjonowania obozu, w transporcie wody z rzeki do obozu, za co Paweł Grochowski – szef Wrocławskiej Grupy Obrączkarskiej serdecznie  uczniom podziękował, a ja stwierdziłam, że naszej młodzieży nie musimy się wstydzić.

  Zajęcia edukacyjne prowadzili dla uczniów  pani Małgorzata Pietkiewicz       (kierownik obozu), Piotr Wasiak i z Sudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego, za co serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                   Anna Kogut

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

WYCIECZKA DZIECI

Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO „SŁONECZKA”

I KLASY III C NA DZIKOWIEC

Zamieszczono 28 września  2016 r.

Agnieszka Matuszewska, Ewelina Kamińska-Sawicka

Nowy rok szkolny nie zaczął się jeszcze na dobre, a dzieci z naszej szkoły zdążyły już wybrać się na wycieczkę, której celem było poznawanie walorów turystycznych najbliższej okolicy.

W dniu 15 września 2016 r. Słoneczka  z oddziału przedszkolnego wraz ze swoimi starszymi kolegami z klasy III c wybrały się na wspólne ognisko na górę Dzikowiec.

Góra Dzikowiec to kompleks sportowo - rekreacyjny zlokalizowany u zbocza Dzikowca. Piękna okolica zachęca do aktywnego wypoczynku. Jest to także wspaniałe miejsce do zabaw dla dzieci. Plac zabaw okazał się odpowiednim miejscem do biegania, skakania, wspinania. Dzieci  mogły pograć w piłkę, pobawić się w ganianego, zaprezentować swoje możliwości wokalne i taneczne na „scenie” znajdującej się blisko wiaty na ognisko. A na zakończenie … zjeść pyszne kiełbaski przygotowane przez rodziców i dziadków.

Dzieci świetnie się bawiły, a uśmiechy nie znikały z ich twarzy. Radosne i zmęczone wróciły do domów.

Agnieszka Matuszewska i Ewelina Kamińska-Sawicka

 

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

 

Zespół Szkół Samorządowych

ul. Staszica 5, 58-371 Boguszów-Gorce, tel/fax. 074 844 03 60

e-mail: pspnr5@wp.pl